สุขภาพ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

สุขภาพ

การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นและแพร่หลายกับการปศุสัตว์อาจเป็นอันตรายต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลก การใช้ยาปฏิชีวนะเกินขนาดกำลังลดความสามารถของเราในการต่อสู้กับเชื้อที่ดื้อยา

สุขภาพ

การกินเนื้อทำให้เราป่วย เชื่อโรคที่มาจากอาหารกระจายออกไปด้วยกระบวนการแปรรูป ผลิต และจำหน่ายไปทั่วกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ผลการศึกษาหลายแห่งพบว่า การกินผักและโปรตีนจากพืชเช่น ถั่วและถั่วเลนทิลจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง มีอายุยืนขึ้น สุขภาพดีขึ้นกว่าคนที่นิยมบริโภคเนื้อในปริมาณมาก