ผืนป่า - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

ผืนป่า

การบริโภคเนื้อวัวกำลังรุกล้ำความหลากหลายทางชีวภาพ การเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเหลือง และข้าวโพด และการเผาถางพื้นที่เพื่อทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์คือหายนะอันเลวร้ายต่อผืนป่าในเขตร้อนทั่วโลก

ผืนป่า

ระบบนิเวศเขตร้อนทำหน้าที่เสมือน “แหล่งกักเก็บคาร์บอน” เนื่องจากระบบนี้ควบคุมและกักเก็บ CO2 จากบรรยากาศ สิ่งนี้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าในการต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำลายป่าเหล่านี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงอันใหญ่หลวง

การสูญเสียป่า ทุ่งหญ้า และทุ่งหญ้าสะวันนาเพื่อสร้างพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลกระทบอันไม่อาจหวนคืนต่อความหลากหลายทางชีวภาพ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนมากกำลังถูกคุกคามจากการถางป่าเพื่อสร้างทุ่งหญ้าสัตว์ และเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์