อาหารที่เป็นธรรม - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

อาหารที่เป็นธรรม

บริษัทบีบเค้นเอากำไรอันน้อยนิดจากเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรจำนวนไม่น้อยต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อประทังการดำเนินกิจการ ทางเลือกที่จะหลุดจากวงจรนี้มีเพียงน้อยนิด

อาหารที่เป็นธรรม

ฟาร์มปศุสัตว์ในแอมะซอนเกี่ยวโยงกับการแย่งยึดที่ดิน และขโมยที่ดินของชนพื้นเมือง นี่ยังรวมถึงการละเมิดสิทธิแรงงานและทำลายป่า

ร้อยละ 36 ของแคลอรี่จากพืชที่ผลิตได้ทั่วโลก ถูกใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่นข้าวโพด และ ถั่วเหลือง ขณะที่ หนึ่งในเจ็ดของประชากรโลกอยู่ในภาวะอดอยาก ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม