การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หากเราลดการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมที่มาจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมลงได้ร้อยละ 50 ในปี 2593. เราจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคเกษตรกรรมลงได้ถึงร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับการที่เราไม่ลดการผลิตและบริโภคลงเลย.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การผายลมและการเรอของวัว สุกร และแพะ ไม่ใช่เรื่องเล็ก ร้อยละ 39 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์มาจากสิ่งนี้

สิ่งที่เราบริโภคนั้นสำคัญ เพียงลดการทานเนื้อวัวลงสัปดาห์ละหนึ่งวันและหันไปทานถั่วแทน ในเวลาหนึ่งปีก็จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากเท่ากับการลดการเผาไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 144 ลิตร