สวัสดิภาพสัตว์ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

สวัสดิภาพสัตว์

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งให้สัตว์ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้เวลาโตน้อยที่สุดเพื่อให้สามารถฆ่าและจำหน่ายได้เร็วที่สุด

สวัสดิภาพสัตว์

สัตว์จำนวนมากในการผลิตเนื้อเชิงอุตสาหกรรมอาศัยอยู่ในที่คับแคบและไม่มีสุขอนามัย ไม่มีพื้นที่ว่าง และถูกยัดเยียดด้วยยาปฏิชีวนะแม้ว่าสัตว์พวกนี้จะไม่ได้ป่วย เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะบริโภค

สัตว์ป่าสูญพันธุ์จากโลกเราแล้วครึ่งหนึ่งนับจากปี 2513 แต่ปริมาณปศุสัตว์เพิ่มขึ้นสามเท่าตัว