นักเรียนในฝรั่งเศสบริโภคโปรตีนจากสัตว์มากกว่าปริมาณที่แนะนำถึงสองเท่า - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

นักเรียนในฝรั่งเศสบริโภคโปรตีนจากสัตว์มากกว่าปริมาณที่แนะนำถึงสองเท่า

 • การบริโภคเนื้อสัตว์
 • นักเรียน
 • ฝรั่งเศส
 • มื้ออาหารของโรงเรียน
 • ล็อบบี้ยิสต์
 • เด็กๆ
 • โปรตีนจากเนื้อสัตว์
 • โรงอาหาร

ใครเป็นคนตัดสินว่านักเรียนควรจะกินอะไรในโรงเรียน กรีนพีซฝรั่งเศสได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับอาหารในโรงเรียนและพบว่านักเรียนบริโภคโปรตีนจากสัตว์มากกว่าที่องค์การด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติฝรั่งเศส (ANSES) ได้แนะนำไว้ถึงสองเท่า

กรีนพีซฝรั่งเศสพบว่าในแต่ละปี มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มากกว่า 80,000 ตัน และผลิตภัณฑ์จากนมวัวมากกว่า 120,000 ตันในโรงอาหารของโรงเรียน และยังพบอีกว่ากลุ่มล็อบบี้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัวมีอิทธิผลอย่างมากต่อแผนโภชนาการระดับชาติ แผนโภชนาการเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อลำดับความสำคัญในการจัดซื้อขององค์กรภาครัฐผู้กำหนดปริมาณและความถี่ในการเตรียมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัวให้แก่เด็ก

ในบางกรณี ตัวแทนล็อบบี้ยิสต์ได้มาที่โรงเรียนเพื่อสอนเด็ก ๆ โดยตรงเกี่ยวกับ “ข้อดี” ของโปรตีนจากเนื้อสัตว์และโน้มน้าวให้นักเรียนเข้าใจว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีความจำเป็นต่อพวกเขาโดยปราศจากการอธิบายว่าโปรตีนที่จำเป็นนั้นมีอยู่ในพืชเช่นกันกรีนพีซตีพิมพ์ในรายงานฉบับนี้เพื่อประณามการที่ล็อบบี้จากตัวแทนธุรกิจการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่รุกล้ำเข้าไปสถานศึกษา

ข่าวสารและชัยชนะเพิ่มเติม
 • ร่วมแบ่งปัน

  ร่วมกับเราเพื่อเปลี่ยนระบบอาหาร

  ร่วมบริจาค
 • เปลี่ยนแปลงชุมชนของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านของคุณ

  ลงมือทำ
 • เริ่มได้ที่บ้านของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้

  ร่วมกับเราตอนนี้