นักเรียนในฝรั่งเศสบริโภคโปรตีนจากสัตว์มากกว่าปริมาณที่แนะนำถึงสองเท่า - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ

นักเรียนในฝรั่งเศสบริโภคโปรตีนจากสัตว์มากกว่าปริมาณที่แนะนำถึงสองเท่า

 • animal proteins
 • lobbies

ใครเป็นคนตัดสินว่านักเรียนควรจะกินอะไรในโรงเรียน กรีนพีซฝรั่งเศสได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับอาหารในโรงเรียนและพบว่า นักเรียนบริโภคโปรตีนจากสัตว์มากกว่าที่องค์การด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติฝรั่งเศส (ANSES) ได้แนะนำไว้ถึงสองเท่า

ในแต่ละปี มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มากกว่า 80,000 ตัน และผลิตภัณฑ์จากนมวัวมากกว่า 120,000 ตันในโรงอาหารของโรงเรียน กรีนพีซฝรั่งเศสพบว่า กลุ่มล็อบบี้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัวมีอิทธิผลอย่างมากต่อนโยบายด้านโภชนาการระดับชาติ โดยนโยบายเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดลำดับความสำคัญในการจัดซื้อขององค์กรภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดปริมาณและความถี่ในการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัวของเด็ก

ในบางกรณี ตัวแทนล็อบบี้ยิสต์จะมาที่โรงเรียนเพื่อสอนเด็ก ๆ โดยตรงเกี่ยวกับ “ข้อดี” ของโปรตีนจากเนื้อสัตว์และโน้มน้าวให้นักเรียนเข้าใจว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นสิ่งจำเป็น โดยไม่อธิบายว่าโปรตีนที่จำเป็นนั้นมีอยู่ในพืชเช่นกัน กรีนพีซตีพิมพ์ในรายงานฉบับนี้เพื่อประณามการที่ล็อบบี้จากตัวแทนธุรกิจการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่รุกล้ำเข้าไปสถานศึกษา

ข่าวสารและชัยชนะเพิ่มเติม
 • ร่วมแบ่งปัน

  ร่วมกับเราเพื่อเปลี่ยนระบบอาหาร

  ร่วมบริจาค
 • เปลี่ยนแปลงชุมชนของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านของคุณ

  ลงมือทำ
 • เริ่มได้ที่บ้านของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้

  ร่วมกับเราตอนนี้