หน้าแรก - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
หน้าแรก
มาร่วมกันลดการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อปกป้องโลกของเรา

การผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเป็นภัยคุกคามต่อผืนป่า น้ำ สภาพภูมิอากาศ และสุขภาพของเรา มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงชุมชน รัฐบาล และตัวเราเอง ทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 • ร่วมแบ่งปัน

  ร่วมกับเราเพื่อเปลี่ยนระบบอาหาร

  ร่วมบริจาค
 • เปลี่ยนแปลงชุมชนของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านของคุณ

  ลงมือทำ
 • เริ่มได้ที่บ้านของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้

  ร่วมกับเราตอนนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิกฤตระดับโลก และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ก่อผลกระทบมากที่สุด หากเราไม่แก้ไขระบบอาหารของเราในตอนนี้ โลกก็จะเผชิญกับหายนะที่กำลังตามมา

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผืนป่า

ผืนป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมกำลังคุกคามระบบนิเวศที่สำคัญเหล่านี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลกระทบด้านน้ำ

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมทำให้แหล่งน้ำของเราปนเปื้อนด้วยของเสียจากสัตว์ ในหลายประเทศ น้ำปริมาณมหาศาลหมดไปกับการเพาะปลูกพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์ เราไม่สามารถเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่ายิ่งนี้ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

สุขภาพ

อนาคตสุขภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับอาหารจากพืชผัก เนื่องจากการบริโภคเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพที่ร้ายแรงหลายประการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สวัสดิภาพสัตว์

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมบางแห่งปฏิบัติต่อสัตว์อย่างทารุณเพียงเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น เพียงคุณหันมารับประทานพืชผักที่มีสารอาหารครบถ้วน การทารุณกรรมสัตว์ก็จะลดน้อยลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

อาหารที่เป็นธรรม

แรงงานราคาถูกมักเป็นกลไกหลักของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อชุมชนที่เกี่ยวข้อง การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมกำลังละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติม
Join the movement