Helse - mindre kjøtt, mer grønt - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace

Helse

Overforbruket av antibiotika i industriell kjøttproduksjon i Europa og USA utgjør en trussel mot folkehelsen. Vi må få kontroll på en industri som setter vår helse og våre familier i fare.

Helse

Billig, industrielt kjøtt er skadelig for oss. Prisen og kvaliteten på mye av kjøttet som selges er ofte altfor lav. Dumpingpriser og omfattende reklame driver folk til å spise unødvendig mye kjøtt. Vi vil stoppe kjøttpushingen.

Flere undersøkelser viser at det er klare helsemessige fordeler knyttet til å spise mindre kjøtt. Mindre kjøtt reduserer faren for hjerte- og karsykdommer og for tidlig død. Norske helsemyndigheter anbefaler å begrense kjøttinntaket.