Skog - Less Meat More Veg - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace

Skog

Vår store appetitt på kjøtt utrydder og ødelegger noen av de vakreste stedene på jorden. Vi er alle avhengige av naturen og vi må beskytte den ved å bremse det industrielle landbruket.

Skog

Skogen lagrer karbon og regulerer klimagassen CO2 i atmosfæren. Derfor er skogene helt avgjørende i kampen for å bremse den globale oppvarmingen. Å ødelegge skog gir store klimagassutslipp og har konsekvenser for livet på jorden.

Når vi rydder skog, gressarealer og savanner for å lage beiteområder, er det på bekostning av annet dyre- og planteliv som kan ta varig skade eller bli utryddet.