Klimaendringer - mindre kjøtt, mer grønt - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace

Klimaendringer

Landbruket står for 24 prosent av verdens samlede klimagassutslipp. Husdyrene alene for 14 prosent. Hvis vi ikke gjør noen forandring, vil klimagasser fra landbruket stå for over halvparten av menneskelige utslipp i 2050.

Dersom vi halverer det globale forbruket av kjøtt- og melkeprodukter innen 2050 i forhold til i dag, vil landbrukets utslipp av klimagasser bli redusert med 64 prosent, sammenlignet med om vi fortsetter som nå.

Klimaendringer

Alt kjøttet vi spiser setter økologiske spor. Kylling produseres ved hjelp av store mengder soya, og både importert og norskprodusert kjøtt gir store klimagassutslipp.