Dyrevelferd - mindre kjøtt, mer grønt - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace

Dyrevelferd

I noen typer industriell produksjon pumper de dyrene fulle av hormoner for at de skal bli så store som mulige, og dermed også kan slaktes så raskt som mulig.

Dyrevelferd

Mange dyr i den industrielle kjøttproduksjonen blir foret dag og natt, lever under klaustrofobiske forhold, og blir stappet fulle av medisiner og antibiotika, enten de er syke eller ikke. Til slutt blir de stuet sammen på lastebiler og kjørt til slakteriet.

Siden 1970 har halvparten av verdens ville dyreliv gått tapt, samtidig som antall produksjonsdyr er tredoblet.