Klimaforandringer - Mindre kød, mere liv - Greenpeace - Mindre kød, mere liv - Greenpeace

Klimaforandringer

Sænker vi det globale forbrug og produktion af kød- og mejeriprodukter med 50% i 2050 i forhold til i dag, bliver landbrugets udledning af drivhusgasser 64% mindre end, hvad den ville være, hvis vi fortsætter som nu.

Klimaforandringer

Det store antal svin, køer og får i Danmark er et stort problem for klimaet. Drivhusgasudslippet fra gylle, bøvser og dyrkningen af deres foder står for knapt 19% af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser.