Ga in gesprek met vrienden en familie over de impact van vlees - Less Meat More Life - Greenpeace - Less Meat More Life - Greenpeace

Ga in gesprek met vrienden en familie over de impact van vlees

Kies om deze actie te doen

Elf dingen die iedereen moet weten over industriële vleesproductie

De industriële vlees- en zuivelproductie heeft invloed op ons klimaat, onze bossen, ons water en onze gezondheid. Wil je graag informatie over dit probleem doorgeven aan vrienden en familie, maar weet je niet waar te beginnen? Daar kunnen wij voor zorgen. Deze elf feiten illustreren de omvang van de schade die de industriële veeteelt aanricht.

  • Alleen al het aantal stuks vee op aarde is verbijsterend. Het aantal kippen, varkens en runderen die per persoon worden geslacht is tussen 1961 en 2009 meer dan verdrievoudigd en lag in 2009 op meer dan tien geslachte dieren per aardbewoner.
  • De industriële landbouw vormt een snel groeiende bedreiging voor het klimaat. Als we niets ondernemen, zal 52% van de schadelijke uitstoot tegen 2050 naar verwachting afkomstig zijn uit de landbouw, waarvan 70% waarschijnlijk uit de veeteelt.
  • De veeteelt legt beslag op een vierde van alle grond op aarde. Alle grond die wordt gebruikt als graasland voor het vee neemt ongeveer 26% van het landoppervlak op aarde in.
  • Mest uit de vleesindustrie verstikt de oceanen en meren. De industriële veeteelt is verantwoordelijk voor de versnelde vorming van dode gebieden. Sinds 1992 is het aantal dode gebieden met 75% toegenomen.
  • De veeteelt levert een even grote bijdrage aan de klimaatverandering als alle auto’s, vliegtuigen, treinen en boten samen. De uitstoot uit de veeteelt vertegenwoordigt 14% van de uitstoot van broeikasgassen, ongeveer evenveel als de emissies uit de hele vervoersector.
  • De productie van vlees kan een zware belasting vormen voor de watervoorraden. Om rundvlees te produceren is per gram proteïne zes keer meer zoet water nodig dan voor linzen en bonen.
  • Verwerkt vlees staat geklasseerd als mogelijk kankerverwekkend. In 2015 klasseerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek rood vlees als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’ en verwerkt vlees als ‘kankerverwekkend voor de mens’.
  • Minder vlees zou meer voedsel voor meer mensen kunnen betekenen. Volgens de wetenschap kan een verandering van onze voedselvoorkeuren naar een plantaardig dieet de milieukosten terugdringen en miljoenen mensen voeden zonder bijkomende natuurlijke rijkdommen te gebruiken.
  • De veeteelt gebruikt heel wat medicatie. In feite vormt het routinematig, uitgebreid en toenemend gebruik van antimicrobiële producten in de veeteelt een belangrijke uitdaging voor de dierlijke en menselijke geneeskunde.
  • Meer groenten en minder vlees eten kan levens redden. We zouden 5 miljoen doden per jaar kunnen vermijden als de wereld zou omschakelen op gezondere voeding met meer groenten en peulvruchten en minder vlees. Dat zijn 9 mensen per minuut.

We kunnen hier allemaal iets aan doen! We kunnen meer plantaardig voedsel en minder vlees vragen in onze scholen, universiteiten en kantines. We kunnen de overheid vragen om kleinschalige ecologische boeren te steunen in plaats van industriële vleesbedrijven te subsidiëren. We hebben de macht om onze scholen, steden en overheid te veranderen.

Wil je graag meer informatie? Al de bovenstaande feiten komen uit onderzoek voor de visie van Greenpeace op de veeteelt tegen 2050: www.greenpeace.org/livestock_vision

Join the movement