Klimaat - Less Meat More Veg - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace

Klimaat

Als we zowel de consumptie als de productie van vlees en zuivelproducten met 50% verminderen tegen 2050 kunnen we de broeikasgasuitstoot van de landbouw met 64% verminderen ten opzichte van een business-as-usual scenario.

Klimaat

Winden en boeren van koeien, varkens en schapen zijn een groot probleem; 39% van de uitstoot van broeikasgassen uit de veeteelt is hiervan afkomstig.

Ons voedsel maakt een groot verschil. Als we een jaar lang één keer per week geen rundvlees maar bonen eten, vermijden we een uitstoot die gelijk is aan het verbranden van 144 liter olie.